Bram Vermeulen - Polonaise

Geplaagd door storm en water
de dagelijkse strijd voor het gewas
in 't zweet des aanschijns zult gij uw brood verdienen..
Verdoemd dat is het werkras...

Gestraft met pest en plaag
en ziekte waar 't juist genas
geboren om te strijden en te sterven
Vertrapt dat wordt het werkras...

Verleid me angstige beloften
van í¯n den hemel komt 't pas"
Geluk kan slechts tot schuld en boete leiden
Verraden is het werkras...

Zie ons gaan; zie ons aan..

Verblind door valse informatie
Alles geleerd zoals het was
produkt van eeuwenlange programmatie
Verstomd dat is het werkras...

Getergd door armoe en verlies
de tyrannie van bak en pas
het aardse slijk zal nooit gelukkig maken
Verkocht dat werd het werkras...

Verdrukt door wetten en geweld
de vrijheid in den aktentas
de grondwet legt de dood een leven vast
Gevangen is het werkras..

Zie ons gaan; zie ons aan..


Polonaise.. polonaise

Verdoofd door drugs en drank
de troost ligt op de bodem van het glas
de dorst "verzuipt" de passie en het verlangen
Verloren is het werkras...

Belaagd door lage lusten
't lichaam jaagt zichzelf op de matras
de wellust doet de geest even vergeten
Verkracht dat is het werkras...

Verraad door oorlog en door haat
eerst komt 't voortbestaan van eigen ras
voor god en koninkrijk zult gij hier sterven
Gekencht dat is 't werkras...

Zie ons gaan; zie ons aan..

Verdoemd
Vertrapt
Verstomd Verloren..
Gevangen
Verraden
Verkracht

vergeten dat de wereld het paradijs was..
zie daar ons edel werkras..

zie ons gaan; zie ons aan..

Polonaise, polonaise

Lyrics licensed by LyricFind