The weeknd - Montreal

Laissez tomber les filles
'Sez tomber les filles
Et un jour c'est toi qu'on laissera
Laissez tomber les filles
'Sez tomber les filles
Et un jour ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.