Bushido - 23

23 mal unser Blut
23 mal ist unser Lied
23 mal Hei Hei Hei hei
23 mal unser Schweiss
23 mal unerreicht
23 mal Hei Hei Hei hei

In diesem game m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.