Rihanna - Take A Bow

Oh, how 'bout a round of applause?
Yeah
Standin' ovation
Ooh
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

You look so dumb right now
Standin' outside my house...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.