New York Philharmonic - Carol of the Bells

Hark how the bells,
Sweet silver bells,
All seem to say,
Throw cares away

Christmas is here,
Bringing good cheer,
To young and old,
Meek and ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.