Ed Sheeran - Drown Me Out

I'm in so deep Omar Epps can relate to my situation on a real,
Pain ain't the emotion I wanna feel but I'm thriving off it so it's only right, I like...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.