P Diddy - Shake It for Me

[Chorus]
Pass another shot of that Patron
Shorty I'm goin', why chu goin' with me
After this, tonight I'm goin' home
You wanna come, shorty come w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.