2pac - New York

Yo be (turn your speakers up man)
Turn your speakers up money!
Yo God! (Yo God?)
Yo I got mad skills.
Isn't that money?

[Chorus: Snoop]
N...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.