The Lonely Island - Shy Ronnie 2: Ronnie & Clyde

Yeah, ay, ay, ay, ay, ay, ay
We at it again, everybody now
Hands in the air, it's a stick up, stick up
No funny business or you get lit up, lit up ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.