Maria Jose - No Soy Una Muñeca

Amo
Digo que te amo
Amo
Y estoy actuando, crédulo
Aja, aja

Beso
Siempre que te beso
Miento
Porque no lo siento, crédulo
Aja, aja

...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.