Gucci Mane - This Is What I Do

Dirty Birds in this motherfucker (ay yeah boyyy) It's Guc'!
Matter of fact it's Big Gucci in this motherfucker (ay yeah)
Flockaveli, Birdman (ay yea...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.