Gucci Mane - Trick or Treat

Funky Feet(Funky feet)
Funky feet pull up wit' that stupid beat
Orange Camaro
Trick or Treat
Stupid geek (Who da kid)
It's super street
It's ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.