Tank - Can I

I just hope your ready
'Cause I'm ready
(Oooo ohhh ohh aahh)
I'm waitin' on you baby
(Yeee yeahh... ohh oh)
Yeah
You know, I don't know, how lon...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.