Wisin & Yandel - La Reunión De Los Vaqueros

Haz silencio y presten atención
Aquí están los mas duros!
WY RECORDS
You know mee
El Princi
Papi to'esto es de nosotros
W con Yandel
Franco "el gorila...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.