Pitbull - Maldito Alcohol

Maldito alcohol dulce tormento
Que tu haces afuera ven pa dentro
Maldito alcohol dulce tormento
Que tu haces afuera ven pa dentro

Mami yo te veo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.