Frauenarzt - Das Geht Ab (Wir Feiern Die Ganze Nacht)

Ich hab dieses Gefühl,
das wird hier heut 'n riesen Ding,
das ist die Party des Jahres,
ja das sagt mir mein Instinkt.

Heut' sind alle dabei,
j...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.