Nipsey Hussle - Ridin' Slow

R.I.P. Guru
GangStarr 4 Life
Goddamn, Primo!
Long time comin', baby
History in the making
It's goin down, talk to 'em, Preem

"Say, this here, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.