Robert long - Jezus redt

Couplet 1:
Toen 't christendom op aarde kwam en ieder mens het recht ontnam om zo te leven als hij dacht dat goed was.
En heel de aardkorst dik bevlekt met bloed was.
Werd het meteen de hoogste tijd dat heidenen na zware strijd door legers door de kerk geleid van hun cultuur werden bevrijd!

Couplet 2:
Dat hield men eeuwen lang in stand vol liefde werd de rechterhand van dieven, slaven, kinderen en vrouwen. Als zij één misstap deden afgehouwen!
Men zorgde voor een schuldcomplex wanneer je rondliep met iets geks of je te buiten ging aan seks je stond al snel bekend als heks!

Refrein:
Jezus redt! Jezus redt! Alle mensen opgelet! Jezus redt! Jezus redt! Enkel door 't gebed!

Couplet 3:
Soms wordt een land vol hongersnood bezocht door weer zo'n vrome kloot, die steeds dezelfde ouwe kool komt stoven.
En roept vanuit zijn draagstoel: 'Blijft geloven!'
Die zegenend naar mensen zwaait, voor ieder lijk zijn hoofd omdraait, elk argument van tafel maait en steeds opnieuw de mensen paait!

Couplet 4:
Al jaren gaan er stemmen op voor pil en voor geboortenstop, maar Rome weigert steeds om te beperken.
Dat zou de zedeloosheid maar versterken!
Elk recht wordt u nog steeds betwist en seks blijf steeds de anti-christ hij die door zijn orgaan slechts pist heeft steeds voor duizenden beslist!


Refrein:
Jezus redt! Jezus redt! Alle mensen opgelet! Jezus redt! Jezus redt! Enkel door 't gebed!

Couplet 5:
Maar kijk men is veranderd want rooms-katholiek en protestant begonnen toch hun grip al te verliezen.
Men moest dus wel een and're koers gaan kiezen!
Men was geweldig in zijn sas want wat ontdekte men al ras toen men nog eens de bijbel las dat Jezus ook een hippie was!

Couplet 6:
De wereld kraakt aan alle kant en grote delen staan in brand, je zou dus zeggen: 'Helpt het onheil weren, gehuichel moesten wij de rug toekeren.
Maar niets daarvan vergeet het maar! 't Is Boeddha hier, Jehova daar, men draaft getuigend door elkaar en heeft de oplossing al klaar!

Refrein:
Jezus redt! Jezus redt! Alle mensen opgelet! Jezus redt! Jezus redt! Enkel door 't gebed!

Het is maar al te waar helaas: de paus, de kerstman, sinterklaas, zij zijn al eeuwen lang de baas en eeuwen lang al even dwaas!

Refrein:
Jezus redt! Jezus redt! Alle mensen uit de dood! Jezus! Redt Jezus! Redt Jezus uit de goot!

Lyrics licensed by LyricFind