Farruko - Chuleria En Pote

tu tu tu
tu tu tu
tu tu tu uh

Pero qué cosa más linda
Qué cosa más Chula
Tú eres mi nena
Tú eres mi nena

Pero qué cosa más linda
Qué cosa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.