Quantic - Cumbia Sobre el Mar

Las parejas de estrellas, con espera llevaban
Las parejas de estrellas, con espera llevaban
Carrusel de colores, parecían la cumbiamba
Y de pronto ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.