Dr. Dre - Lil Ghetto Boy (Ft Snoop Doggy Dogg & Dat Nigga Daz)

Wake up, jumped out my bed
Hung in a 2 man cell wit my homie Lil 1/2 Dead
Murder was the case that they gave me
Dear God, I wonder can you save ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.