Wisin & Yandel - Prrrum

Mami yo te he visto,
Tu llegas a la disco junto a l (Ja!),
Yo no me resisto,
Tu bailas y la disco se quiere romper (Ouh!)
Mami yo te robo (Ouh oh)...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.