Drake - Throw It in the Bag

(You already know what it is)
We got another one boy, (A-T-L)
(Just throw it in the bag)
What's up Brooklyn, what's up son
What's up Fabo, a m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.