Fler - Sag Warum!?

Yeah
Nissa
Flizzi
Maskulin Baby
Yeah

Sag warum redest du schlecht von mir?
Sag warum gibt es nur Stress mit dir?
Sag warum bist du nicht nett...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.