Jay-z - I Know What Girls Like ('Fly Girly' Dub) (Feat. Puff Daddy & Lil' Kim)

Peep the scripts
Scope honey from the whips
Jumped out like yo!
Who the fuck you with
Flash the jewels cause that's the rule
Damn I like a girl w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.