Daddy Yankee - Truco

Truco
Artist: Daddy Yankee
Album: Barrio Fino En Directo


Ma Ma Ma Ma Mambo!
Daddy!!!
El truco que tu buscas para enamorarte
El Sabe que yo ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.