Fler - Alqaida auf Deutsch

Das ist Alqaida auf Deutsch, halb Hooligan, halb Taliban
Wer von euch ist jetzt noch angesagt?
Du bist schwul, auch wenn du keine Ärsche fickst
Mas...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.