Jadiel - Pretty Girl

El Incomparable
El Tsunami
Esto es lo mejor de mi
Para ti, mi Pretty Girl
Come on
Let's Go

Una chica, muy bonita
Se me acerca y me dice cosit...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.