Rihanna - Umbrella

Uh huh, uh huh
Yeah, Rihanna
Uh huh, uh huh
Good girl gone bad
Uh huh, uh huh
Take three, action
Uh huh, uh huh, Hov

No clouds in my stones
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.