Sido - Deine Eltern

Ich sag dir scheiß auf deine Eltern
Denn sie machen, das dein Kopf platzt.
Los, geh raus, guck dir die Welt an,
Mach einfach das worauf du Bock has...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.