Gregor Meyle - Allein

Wie lang kannst du schwimmen,
Ohne unter zu gehen?
Wie weit kannst du laufen,
Ohne dich nochmal umzudrehen?
Wie lang kannst du halten,
Was d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.