Gregor Meyle - Kannst du Mich Verstehen

Sag mir, Du brauchst mich,
Sag mir nur wann und wo,
Ich werde da sein, in Deiner Welt.
Sag mir, Du willst mich,
Sag das nicht einfach so,
Denn ic...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.