Gregor Meyle - So Soll Es Sein

Es gibt Tage, da bist du
Unerreichbar von mir fort
Es gibt Nächte, ab und zu
Da sind wir am selben Ort
Du wohnst in meiner Zukunft
Du lebst in meinem ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.