Edith Piaf - 'Cause I Love You (Du Matin Jusqu'au Soir de "La P'tite Lily")

All day long
Life’s a song
Just can’t do any wrong
‘Cause I love you
Just a glance
When we dance
And I fall in a trance
‘Cause I love you
It’s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.