Rick Ross - B**** I'm from Dade County

Diaz Brothers
DJ Khaled
I rep my city
Dade County, let's go!

Dade County stand up right now
Always from Carol City to Florida City, Opa-Locka
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.