Nina & Mike - Paloma Blanca

Ja, wir kennen in der Heimat
Jeden Strauch und jeden Baum
Darum zogen wir gen Süden
Dass war immer unser Traum
Hohe Palmen, bunte Blumen
Einen St...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.