Serú Girán - Llorando en el Espejo

Te siento respirar lejos de tu lugar
Hoy tuve un sueño con vos
Qué locos éramos los dos
En los buenos tiempos

Vos deseabas salir de tu eterno jardín
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.