Serú Girán - Esperando Nacer

Tengo el corazón abierto
Todo el mundo puede ver un camino para correr
Tengo el alma en un desierto
Todo el mundo puede ser un camino para crecer
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.