Sido - Sarah

Sarah ich muss dir unbedingt was sagen.
Aber ich weiß du magst kein HipHop,
Deswegen sing ich für dich

Sarah, warum bist du so gemein zu mir?
Wa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.