Eminem - Shady Narcotics (Eminem Intro)

Yeah!
God damn!
Feels like a long time, don't it?
Did you miss us?
We missed you!
Ha!
Shady Narcotics
It's The Re-Up
Pussies!
And we're back ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.