Busta Rhymes - I Love My Bitch

I love my chick
(I love you baby)
I love my chick
(I love you baby)
I love my chick
(I love you baby)
I love my chick
(I love you baby)
I love...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.