India - Ya No Queda Nada

He perdido todo ya no tengo nada
Lo unico que yo hice fue quererte
Ahora me echas por la ventana why
Nisikiera me miras de frente
Es que de este amor ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.