Opwekking - Welzadig de man

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van goddelozen,
die niet staat op de weg der zondaars,
die niet zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet, zijn welgevallen heeft,
en Diens wet overpeinst
bij dag en bij nacht.

Want hij is als een boom
geplant aan waterstromen
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt
al wat hij onderneemt, gelukt.

Lyrics licensed by LyricFind

Wijzigen Zit er een fout in de songtekst? Wijzig hem dan nu!