El Arrebato - Tengo un Presentimiento

El brillo de tus ojos confiesa un 'Te quiero'
El no de tu sonrisa me prohíbe el cielo
Princesa testaruda que guarda un secreto
Y cierra de un portazo ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.