El Arrebato - A Mí Ná Má

Yo ya no se como mirarte
Para que en mis ojos tu puedas leer
Lo que soy capaz de amarte
Y ya no se que hacer conmigo
Para parecerme al tipo
De tu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.