El Arrebato - Sólo Con Decirte Guapa

Dame una razón pa' no quererte
Que yo no encuentro ninguna
Porque nada es suficiente
Para hundir está locura que navega
Por mi mente desde que te vi p...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.