Knoc-Turn'al - The Way I Am

Yes
Imma do me
Imma do me
You gon do you
You gon do you
Imma do me
Imma do me
You gon do you
You gon do you
Imma do me
Imma do me

I'm the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.