Queco - Tengo

Tengo una cosita que su peso en oro vale
Y unas ganitas de contarte a lo que sabe
La buena suerte de sentir que estoy queriendo

Tengo abierta al ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.