Disney - De klokkeluider van de Notre Dam

Quisimodo:
Ik keek zo dikwijls naar
Een stel, een liefdespaar
Hield ze verafgunst in het zicht
Ze leken door een gloed omgeven
Ze liepen in een hemels licht

Ik dacht zoiets is echt
Voor mij niet weggelegd
Al vouw ik steeds mijn handen dicht
Want geen gezicht zo laag, zo lelijk
Zal stralen in zo'n hemels licht

Vanaf vandaag zal alles veranderen
Ik werd getroffen door een bliksemschicht
Een engel kuste mij
Dus is mijn rust voorbij
Ik luid de klokken,
Doe mijn plicht
En stuur haar daarmee een bericht
Omgeven door een hemels licht

koor:
Confiteor deo, omni potenti.
Beatea Mariee. Semper virgini.
Beato michaeli archangelo
Sanctis apostolis, omnibus sanctis.

Frollo:
Beata Maria,
ik ben een zeer rechtschapen man,
sta als deugdzaam en oprecht te boek.
Beata Maria,
U weet mijn wil is sterker dan de wil van 't lage volk dat ik vervloek.
Waarom dan, Maria,
zie ik steeds dat zelfde beeld?
Dansend zet die vrouw mijn ziel in brand!

Ik voel haar ik zie haar,
de zon die door haar haren speelt,
ik heb mezelf niet meer in de hand..
Dit vuur zal me schroeien
een hitte die verzengt
wat doe je? zie hoe je mij tot de zonde brengt!

Ik draag geen schuld!(meaculpa)
Ik deed mijn plicht,(meaculpa)
het is die heks die mij alsnog ten gronde richt!(meamaxima culpa)
De Heer onthuld (meaculpa)
zijn hemels plan (meaculpa)
hij maakt de duivel zoveel sterker dan de man.(meamaxima culpa)

bescherm mij, Maria! bescherm mij in mijn zwakste uur
want vlammen gaan me nu door merg en been!
Vervloek Esmeralda! verban haar naar het hellevuur
of wijs haar toe aan mij, aan mij alleen!

soldaat: Rechter Frollo! de zigeunerin is ontsnapt!
Frollo: wat? maar hoe dan?
Verdwijn uit mijn ogen idioot! Ik zal haar vinden, al verbrand ik heel Parijs!

Het vuur laait, de haan kraait.
Zigeunerin vertel: kies mij of
jouw uur slaat, ik stuur je naar de hel!!
Heer schenk haar genade
Heer schenk mij genade
want zij wordt van mij of van de hel!!!!
Lyrics licensed by LyricFind

Wijzigen Zit er een fout in de songtekst? Wijzig hem dan nu!