Viejas Locas - Perra

Me dejaste en la ruina
No en la ruina material
Ahora tengo un problema
Un problema mental
Sos una Perra Perra Perra Perra
Uau
Me tuviste tanto t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.